Real Time - Hệ thống thời gian thực

Real Time - Hệ thống thời gian thực

Một hệ thống thời gian thực (RTS – Realtime Systems) có thể được hiểu như là một mô hình xử lý mà tính đúng đắn của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kết quả tính toán lôgic mà còn phụ thuộc vào thời gian mà kết quả này phát sinh ra. Thời gian tính toán kết quả này là rất nhanh, gần như là tức thời.

Hệ thống thông tin thời gian thực ngày nay được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: trong ngành công nghiệp sản xuất, kiểm soát tiến trình (trong nhà máy, hay trong viện hạt nhân, trong hệ thống hàng không, thông qua các hệ thống dẫn đường tích hợp trên máy bay và vệ tinh), y tế, và các hệ thống xử lý dữ liệu. Sự phát triển của hệ thống thông tin thời gian thực yêu cầu mỗi phần tử của hệ thống phải ở thời gian thực, tức thời, và một hệ thống được thiết kế theo cách như vậy được gọi là hệ điều hành thời gian thực hay hệ thống thời gian thực.

Đặc điểm của hệ thống thời gian thực

Có những dịch vụ khác nhau và những thuật toán có thể xử lý trong khoảng thời gian có giới hạn. Một hệ thống thời gian thực phải được thiết kế làm sao cho các dịch vụ của nó có thể truy cập vào phần cứng, phần mềm với một khoảng thời gian ngắn nhất tối đa. Có những kết hợp thích hợp để đảm bảo cho những xử lý của mọi thành phần không vượt quá thời gian cho phép (chấp nhận được).

  • Có những dịch vụ khác nhau và những thuật toán có thể xử lý trong khoảng thời gian hạn chế. Kết quả đáp ứng trong thời gian ngắn nhất
  • Có những kết hợp thích hợp (chấp nhận được) để đảm bảo cho những xử lý của mọi thành phần không vượt quá thời gian cho phép.

Như vậy, một hệ thống đáp ứng được yêu cầu thời gian thực, trong khoảng thời gian ngắn nhất (có thể chấp nhận được) sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng, cho chính doanh nghiệp. Đáp ứng được các yêu cầu về tốc độ truy cập, kết quả mong đợi nhanh nhất mang lại hiệu quả thiết thực !

-----------------------------------

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CARRIER (CARRIER TECHNOLOGY CO.,LTD)

Số 10, LK 23, Ngô Thì Nhậm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Web: http://www.vantaitoiuu.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/carriervn/

 

     
;
;