Quản lý chuỗi cung ứng

Một hệ thống quản trị dữ liệu cựu lớn liên quan  tới ngành dịch vụ logistics sẽ giúp đỡ toàn bộ các doanh nghiệp liên quan tới chuỗi từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng cuối cùng. Với nền tảng công nghệ với tốc độ xử lý dữ liệu cực nhanh, kho dự liệu khổng lồ tạo ra sự  tối ưu trong ngành với mục tiêu giảm tỷ lệ logistic xuống còn từ từ 10-12% trên GDP

     
;
;